O NAS

Biuro Podatkowo-Prawne „OMEGA” s. c. powstało w Łowiczu w 2000 roku. Działamy na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. Od samego początku istnienia biura rachunkowego doskonalimy i podwyższamy jakość świadczonych przez nas usług. Ogromny nacisk kładziemy na przygotowanie merytoryczne, rzetelność i profesjonalizm osób zatrudnionych w naszym biurze księgowym, co ma bezpośrednie przełożenie na poziom zadowolenia naszych klientów.
Ofertę naszego biura adresujemy do osób, które chcą skoncentrować się na dynamicznym rozwoju swojej firmy i jednocześnie bezpiecznie prowadzić interesy zostawiając rozliczenia profesjonalistom.

Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej. Klientami biura „OMEGA” są zarówno spółki prawa handlowego: spółki z o.o., jawne, komandytowe,  jak też średnie i małe firmy jednoosobowe bądź spółki cywilne opodatkowane na zasadach ogólnych lub w sposób zryczałtowany.

Biuro Podatkowo-Prawne „OMEGA”  jest firmą nowoczesną, która dopasowuje się do wymagań Klientów. Stale współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin m. in. z zakresu prawa, ubezpieczeń, BHP czy systemów informatycznych.

Gwarantujemy oszczędność Państwa cennego czasu, terminową realizację zleceń i optymalizację ryzyka gospodarczego. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, tak aby współpraca dawała jak najlepsze efekty.

Podstawowe korzyści płynące ze zlecenia usług księgowo-finansowych firmie zewnętrznej „OMEGA” s. c.:

  1. korzystanie z wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanej kadry księgowej;
  2. bieżąca, terminowa oraz rzetelna obsługa księgowa i doradcza wysokiej jakości;
  3. redukcja kosztów i obciążeń związanych z własnym działem finansowo-księgowym

w zakresie:


  • wynagrodzeń pracowników działu księgowości i związanych z nimi obciążeniami ZUS,
  • wyposażenia stanowiska pracy, zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania  wraz z aktualizacjami,
  • szkoleń zawodowych,
  • kosztów czasopism fachowych i materiałów informacyjnych.Posiadamy licencję Ministra Finansów nr 16038/00 uprawniającą do prowadzenia biura rachunkowego. Działalność Biura Podatkowo-Prawnego „OMEGA” s. c.  objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług.ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Współpracujemy z:

wspolpraca.png

OFERTA

Miejscem wykonywania usług jest nasze biuro lub siedziba naszego Klienta. Działamy na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. Posiadamy szeroką ofertę dla każdego typu prowadzonej działalności. Zapewniamy pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy. Zakres usług jest ustalany indywidualnie z każdym Klientem w oparciu o ofertę Biura Podatkowo-Prawnego „OMEGA” s. c. obejmującą:

Księgi rachunkowe
- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i MSR;
- sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja       dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych) według określonych standardów;
- przygotowanie oraz modyfikacja planu kont, dostosowując go do wymaganych standardów sprawozdawczości, controllingu oraz prawa podatkowego;
- organizacja systemu obiegu dokumentów w firmie oraz sporządzenie Instrukcji Obiegu Dokumentów;
- przygotowanie raportów dla potrzeb zarządu;
- sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT, miesięcznych, kwartalnych informacji podsumowujących, formularzy do GUS i banków;
- przejęcie kontaktów z instytucjami zewnętrznymi m. in.  US, ZUS, GUS, BANKI.

Książki przychodów i rozchodów
- księgowanie zdarzeń gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów;
- prowadzenie ewidencji VAT;
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
- obsługa pracowników;
- rozliczenie właścicieli firm;
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Ewidencja przychodów ryczałtowych
- prowadzenie ewidencji przychodów ryczałtowych;
- prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług ( w tym rozliczenie transakcji międzynarodowych takich jak Export, Import, Wewnątrzwspólnotowe Nabycia i  Dostawy towarów i usług;
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
- obsługa pracowników;
- rozliczenie właścicieli firm;
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Obsługa kadrowo-płacowa
Przygotowywanie i sporządzanie:
- umów o pracę, zleceń i o dzieło;
- wypowiedzeń, rozwiązań umów o pracę oraz świadectw pracy;
- list płac;
- odcinków z wypłaty;
- imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
- deklaracji ZUS;
- deklaracji podatku od osób fizycznych;
- deklaracji PFRON;
- przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;
- przygotowanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;
- prowadzenie lub nadzór nad dokumentacją kadrową;
- pomoc w organizacji szkoleń BHP.

Założenie działalności gospodarczej
- pomoc przy założeniu firm (spółek handlowych, partnerskich, osobowych, cywilnych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych);
- pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;
- pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania;
- przygotowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem firmy (Urząd Miasta, Urząd Gminy, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, ZUS, PIP).

Na życzenie klienta wykonujemy dodatkowe usługi m. in.
- przygotowujemy dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji;
- przygotowujemy i odbieramy zaświadczenia z US lub ZUS o nie zaleganiu w opłatach;
- przygotowujemy dokumenty do rozliczeń unijnych.


Cennik
Odpłatność za usługi ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem, co pozwala na jej optymalne dopasowanie do potrzeb i wymagań naszych Klientów.

Cena uzależniona jest m. in. od następujących czynników: formy prawnej i rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej, ilości księgowanych dokumentów oraz liczby zatrudnionych pracowników/zleceniobiorców.

Z najwyższą starannością dbamy o interes Klienta, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby zaproponowana cena była dla Państwa satysfakcjonująca.

Odbiór dokumentów
Klient wybiera sposób dostarczenia nam dokumentów:
- transport własny Klienta;
- odbiór dokumentów w siedzibie Klienta;
- poczta;
- kurier;
- poczta elektroniczna;
- fax.

 

Współpracujemy z:

wspolpraca.png

UPRAWNIENIA

iwona2.jpg

LINKI

Polecamy następujące serwisy internetowe:

www.sejm.gov.pl - Strona Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – zbiór aktów prawnych
www.mofnet.gov.pl - Strona Ministerstwa Finansów
www.izbaskarbowa.lodz.pl -  Strona Łódzkiej Izby Skarbowej
www.mpips.gov.pl - Strona Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
www.parp.gov.pl - Strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
e-inspektorat.zus.pl - Strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
www.rzu.gov.pl - Strona Rzecznika Ubezpieczonych
www.zus.gov.pl – Strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
www.stat.gov.pl – Strona Głównego Urzędu Statystycznego
www.een.org.pl -  Euro Info Centre strona programu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw
www.ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ - strona umożliwia sprawdzenie NIP UE kontrahenta unijnego
www.gofin.pl - Serwis z poradami prawnymi i finansowo - księgowymi
www.infor.pl - Serwis z poradami prawnymi i finansowo - księgowymi
www.insert.pl - Strona producenta oprogramowania dla małych i średnich firm
www.ips-infor.com.pl - Programy wspomagające wypełnianie formularzy urzędowych
www.e-prawnik.pl - Serwis z poradami prawnymi
www.wskazniki.pl - Najważniejsze informacje z zakresu: wynagrodzeń, diet, skali podatkowej, rozliczeń i składek ZUS, ryczałtów, odsetek itp.
www.klasyfikacje.pl - Wyszukiwarka kodów PKWiU, KŚT, PKD
www.pit.pl - Ciekawy serwis podatkowy skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw
www.kalkulator.pl - Kalkulator m.in. do wyliczania wynagrodzeń

KONTAKT

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00

Mapka dojazdowa

BIURO PODATKOWO PRAWNE

OMEGA s.c.

tel./fax
46 830 20 71
tel. kom.
600 929 135
e-mail:
adres:
ul. Ciemna 6
99-400 Łowicz